Służebność i jej rodzaje

Służebność jest to prawo dożywotniego korzystania z cudzej nieruchomości w wymiarze uzgodnionym z właścicielem. Służebność może mieć formę przewodu na rzecz osoby trzeciej, dojazdu, drogi koniecznej, wodociągu. Wśród rodzajów służebności wyróżnia się: służebność przewodu- użytkowania kanału komunikacyjnego, który może być podziemny lub naziemny, służebność dojazdu- korzystania z drogi do działki należącej do drugiej osoby, służebność drogi koniecznej- korzystania z drogi do działki należącej do drugiej osoby, która jest jedynym dojściem do niej, służebność wodociągu- korzystania z kanału, którym przesyłane jest ciepło, woda, gaz.

Jak ustanowić służebność

Właściciel nieruchomości, przed zawieraniem umowy ustanowienia służebności powinien skonsultować swoją decyzję z kancelarią prawną. Warto w tym celu wybrać kancelarię (http://jtadwokaci.pl/nieruchomosci/) specjalizującą się w obsłudze właścicieli nieruchomości. Warto pamiętać o tym, że kancelaria prawna może przygotować odpowiednią umowę służebności, która będzie dokładnie odpowiadała potrzebom właściciela nieruchomości. Ponadto kancelaria prawna może doradzić właścicielowi nieruchomości w kwestii wyboru odpowiedniego rodzaju służebności. Warto wiedzieć, że kancelaria prawna może udzielić nam porady i pomocy prawnej w kwestii ustalenia, czy dany użytkownik jest uprawniony do żądania wykupu służebności.

Jakie są prawa i obowiązki osoby uprawnionej

Osoba uprawniona do wykonywania służebności ma prawo do wykonywania służebności w wymiarze i sposób ustalony w umowie. Jest to jednak prawo osoby uprawnionej i może zostać ona z tego prawa pozbawiona. W takim przypadku musi ona jednak odstąpić od wykonywania służebności. Jeżeli osoba uprawniona do wykonywania służebności łamie przepisy prawa, może ona zostać pozbawiona tej służebności. Osoba uprawniona ma obowiązek utrzymania drogi w stanie należytym i użytkowania jej zgodnie z przeznaczeniem.

Jakie są obowiązki i prawa właściciela nieruchomości

Właściciel nieruchomości musi zezwolić osobie uprawnionej do wykonywania służebności na wykonywanie tej służebności. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania w stanie należytym drogi, którą osoba uprawniona do wykonywania służebności korzysta. Właściciel nieruchomości nie może użytkować drogi w sposób utrudniający korzystanie z niej przez osobę uprawnioną do wykonywania służebności. Właściciel nieruchomości nie może też robić niczego, co mogłoby utrudnić wykonywanie tej służebności.