Reklamy w radiu

Reklamy w radiu są zazwyczaj zaprezentowane w formie krótkich spotów reklamowych.  Odtwarzanie reklam w radiu  Spoty te są często odtwarzane między utworami lub innymi programami, aby przyciągnąć uwagę słuchaczy. Spoty … Read More