Sztuka retrospektywna

Retrospektywna sztuka to termin, który można spotkać w kontekście wielu dziedzin sztuki, od literatury po film. Najprościej mówiąc, retrospektywna sztuka to dzieło, które przywraca do życia coś, co kiedyś istniało, ale zostało zapomniane lub zaniedbane. 

Sztuka retrospektywna jako przedstawienie 

Może to być przedstawienie teatralne lub filmowe, które powraca do życia po wielu latach, albo nowe wydanie książki, która była kiedyś popularna, ale teraz jest trudna do znalezienia. Retrospektywna sztuka może także odnosić się do całego okresu lub stylu, jak np. retro muzyka, moda czy design. Początkowo termin „retrospektywna sztuka” był używany w kontekście muzyki popularnej, ale jest on obecnie stosowany w odniesieniu do wszystkich dziedzin sztuki. Retrospektywna sztuka jest często mylona ze sztuką współczesną, ale różnica polega na tym, że retrospektywna sztuka koncentruje się na przywracaniu do życia coś, co kiedyś istniało, podczas gdy współczesna sztuka skupia się na tym, co istnieje w danym momencie. 

Sztuka retrospektywna w książkach 

Przykładem retrospektywnej sztuki jest nowe wydanie książki „To Kill a Mockingbird” Harper Lee. Książka ta była kiedyś bardzo popularna, ale teraz jest trudna do znalezienia. Harper Lee postanowiła wydać nowe wydanie książki, aby przywrócić ją do życia. Innym przykładem jest przedstawienie teatralne „Cats”, które powróciło do życia po wielu latach. Retrospektywna sztuka to sztuka, która jest tworzona z myślą o przeszłości. Może ona przedstawiać przeszłość w sposób dosłowny, taki jak w przypadku portretów historycznych, lub w sposób bardziej abstrakcyjny, taki jak w przypadku dzieł inspirowanych przeszłością. Sztuka retrospektywna często jest mylona ze sztuką historyczną, ale istnieje kilka istotnych różnic między tymi dwoma rodzajami sztuki. 

Co przedstawia sztuka retrospektywna

Sztuka historyczna zwykle przedstawia przeszłość w sposób dokładny i obiektywny, podczas gdy sztuka retrospektywna może przedstawiać przeszłość w bardziej subiektywny i osobisty sposób. Ponadto, sztuka retrospektywna często jest inspirowana przeszłością, ale nie ogranicza się do przedstawiania jej wiernie. Zamiast tego, artyści mogą wykorzystać przeszłość jako punkt wyjścia do stworzenia nowych dzieł, które mogą być zarówno odniesieniem, jak i interpretacją przeszłości. Istnieje wiele przykładów sztuki retrospektywnej w różnych dziedzinach sztuki, takich jak malarstwo, rzeźba, fotografia, film, muzyka i literatura. Wiele dzieł sztuki retrospektywnej jest inspirowanych przeszłością, a niektóre z nich mogą nawet przedstawiać przeszłość w sposób dosłowny.