Przecinarka precyzyjna

Przecinarka precyzyjna 

Cięcie lub przecinanie metalograficzne zwykle stanowi pierwszy etap procesu przygotowania próbki metalograficznej. W większości przypadków jest to konieczne, ponieważ część lub bryła jest zbyt duża do dalszych etapów metalograficznego szlifowania i polerowania przeprowadzanych w skali laboratoryjnej. Ponieważ na rynku dostępne są mobilne szlifierki i polerki, zawsze istnieje możliwość zapobieżenia procesowi skrawania. W zależności od geometrii części i twardości materiału oraz zastosowanych technik analitycznych stosuje się różne techniki skrawania i materiały eksploatacyjne.

Pobieranie próbek do analizy metalograficznej 

Typowe metody pobierania próbek materiałów do analizy mikroskopowej to:

  • Mikrotomia (powszechna dla polimerów i bardzo miękkich metali, może być stosowana tylko do cienkich skrawków)
  • Cięcie piłami taśmowymi (tania metoda o niskiej jakości powierzchni)
  • Cięcie ścierne na mokro

Przemysł i środowisko akademickie zwykle preferuje cięcie ścierne na mokro, proces oparty na maszynach, ze względu na bardzo niewielki wpływ na strukturę materiału w porównaniu z innymi metodami. W dziedzinie pobierania próbek metalograficznych oznacza to zwykle mechaniczną segmentację badanych elementów. Odwiedź stronę: https://metalografia-pik.pl/przecinarka-metalograficzna/.

W tym celu na odpowiednim frezie stosuje się ściernice o różnej grubości, budowie i spoiwie. Zwykle składają się one ze spoiwa z żywicy fenolowej lub kauczuku o określonej twardości i porowatości, w którym osadzone są ziarna tlenku glinu lub węglika krzemu o określonej wielkości ziarna.

Maszyny do cięcia metalograficznego

W przygotowaniu próbek metalograficznych do cięcia przedmiotów obrabianych stosuje się głównie przecinarki ścierne. Optymalne chłodzenie jest tak samo ważne dla wyniku cięcia, jak precyzyjny ruch. Typowe media chłodzące składają się z mieszaniny środka antykorozyjnego wolnego od kwasu borowego i aminokwasów z wodą. Odpowiedni koncentrat rozcieńcza się wodą w stosunku np. g. 1:30. Należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta. Czystość (zwykle priorytetowa w przygotowaniu próbek metalograficznych) musi być zapewniona zarówno dla wnętrza komory, jak i systemu odwadniającego – ma to wpływ na precyzję i żywotność maszyny.

Większość producentów podaje datę produkcji lub datę przydatności do spożycia. Należy tego przestrzegać, ponieważ spoiwa spoiwa są higroskopijne, tj. mi. pochłaniają wodę. Woda w spoiwie może doprowadzić do kruchości materiału po kilku miesiącach lub latach. W takim stanie koło nadal nadaje się do użytku, ale przy znacznie większym zużyciu i ryzyku pęknięcia.