maszyna do peletu ze słomy

Maszyna do peletu ze słomy – proces produkcji 

Produkcja pelletu ze słomy jest popularną działalnością w Europie, a produkt końcowy cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony tych żyjących zwierząt. Jest również spalany, aby wytworzyć ciepło w zimnych porach roku. Przy produkcji peletów ze słomy ważne jest, aby używać wysokiej jakości wilgotnej biomasy zebranej z firm. Bardzo ważne jest również wyeliminowanie wszelkich zagrożeń dla młyna, który zwykle kosztuje dużo w eksploatacji i utrzymaniu w przypadku kontaktu z obcymi materiałami i słomą niskiej jakości.

Maszyna do peletek ze słomy ryżowej

Młyn do peletu ze słomy ryżowej jest najważniejszym elementem wyposażenia w całym przetwarzaniu peletu ze słomy ryżowej. Posiadając ponad 10-letnie doświadczenie, zaprojektowaliśmy peletkę ze słomy ryżowej specjalnie do przetwarzania słomy ryżowej i innych rodzajów słomy w peletki paliwowe i gwarantujemy jakość peletki ze słomy ryżowej oraz usługi, które Państwu oferujemy.

Zbiór ryżu pozostawia dużą ilość słomy ryżowej. Na każde 4 tony ziarna ryżu powstaje 6 ton słomy. Słoma jako podstawowe źródło energii jest wykorzystywana w większości krajów i stanowi 14% całkowitego zużycia energii na świecie. Po przerobieniu na peletki ze słomy ryżowej za pomocą maszyny do peletek ze słomy ryżowej może być stosowany jako paliwo do gotowania, suszenia produktów rolnych oraz jako ściółka dla zwierząt lub jako materiał w procesach przemysłowych. Dlatego też zastosowanie maszyn na pelet ze słomy ryżowej do recyklingu energii ze słomy ryżowej zyskało popularność od czasu kryzysu energetycznego i zagrożenia globalnym ociepleniem.

Dlaczego słomki ryżowe są przetwarzane na pellety paliwowe?

W porównaniu z paliwami kopalnymi, takimi jak węgiel i ropa, wciąż dominujące paliwo w wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła, często wykazuje gorsze właściwości słomy. Jest to paliwo niskiej jakości o wysokiej lotności, niskiej wartości opałowej i gęstości, jest paliwem bardziej objętościowym o gorszych właściwościach przeładunkowych i transportowych, jego włóknisty charakter i wysoka zawartość związków alkalicznych może potencjalnie powodować żużel, zanieczyszczenie i spiekanie rusztu, co utrudnia sprawnie obsługiwać, transportować i przechowywać, co stanowi poważne ograniczenie w jego wykorzystaniu jako źródła energii. Dlatego, aby zminimalizować koszty transportu, przeładunku i przechowywania, należy zastosować zagęszczanie słomy.