Jak działa budżet obywatelski Warszawy i jak możesz w nim uczestniczyć?

Jak działa budżet obywatelski Warszawy i jak możesz w nim uczestniczyć?

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski to mechanizm społecznego zarządzania, polegający na tym, że mieszkańcy decydują o tym, w jaki sposób będą wydawane publiczne środki. W Warszawie odbywa się on co roku. Inicjatywa poprzedzona jest szeroką dyskusją na temat zgłaszanych projektów i wyłonieniem tych najlepszych. Uczestnikami budżetu obywatelskiego są zarówno sami autorzy projektów, jak i wszyscy mieszkańcy stolicy. Każdy może wyrazić swoją opinię na temat zgłoszonych inicjatyw, a w głosowaniu odpowiedzialnym za wybór projektów do realizacji swój głos może oddać każda osoba powyżej 16. roku życia.

Cel budżetu obywatelskiego Warszawy

Głównym celem Budżetu Obywatelskiego Warszawy jest zwiększenie bezpośredniego udziału mieszkańców w decydowaniu o sprawach lokalnych. Inicjatywa ma również na celu zachęcenie ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, poprawę jakości życia mieszkańców i wzmocnienie ich więzi z miastem. Budżet obywatelski stanowi część majątku Miasta st. Warszawy, który został przeznaczony na realizację projektów przygotowanych i zgłoszonych przez mieszkańców. Każdy mieszkaniec Warszawy, który ukończył 16 lat, może wziąć udział w głosowaniu na projekty, które podobały mu się najbardziej i uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji.

Jak uczestniczyć w budżecie obywatelskim Warszawy?

Uczestniczenie w budżecie obywatelskim Warszawy jest łatwe. Korzystać z niego mogą mieszkańcy stolicy w wieku 18 lat i powyżej. Wystarczy założyć konto na stronie internetowej www.budzetobywatelski.waw.pl, aby móc w nim uczestniczyć. Następnie można wybrać spośród ogłoszonych zadań publicznych, złożyć wniosek albo poprzeć już istniejący projekt. Każdy mieszkaniec stolicy może zabrać głos w wyborze najlepszych projektów, biorąc udział w głosowaniu w czerwcu lub lipcu. Głosowanie odbywa się poprzez stronę internetową, stacjonarnie, lub za pośrednictwem SMS. Uczestnicząc w budżecie obywatelskim, mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w poprawę jakości życia w swojej okolicy.

Terminy składania projektów

Aby móc wziąć udział w warszawskim budżecie obywatelskim, trzeba złożyć własny projekt, w określonym terminie. Każda edycja budżetu ma swoje własne terminy składania propozycji. Na przykład w 2021 roku są one od 1 marca do 12 kwietnia dla projektów indywidualnych oraz od 15 marca do 26 kwietnia dla projektów grupowych. Warto zapoznać się z pełnym terminarzem, by móc wybrać odpowiednią datę zgłoszenia. Co ważne, trzeba to zrobić zgodnie z zasadami obowiązującymi w budżecie. Inaczej projekt automatycznie nie zostanie rozpatrzony. Mając na uwadze wszystkie obostrzenia, można w pełni wykorzystać szansę, jaką daje budżet obywatelski Warszawy.

Wartość budżetu obywatelskiego Warszawy

Budżet obywatelski w Warszawie jest jednym z największych w kraju i wynosi około 100 mln złotych. Każdy, kto mieszka, uczy się lub pracuje w Warszawie, ma prawo wziąć udział w głosowaniu i zdecydować, które inicjatywy i projekty powinny zostać zrealizowane. Wystarczy wypełnić prosty formularz, aby móc uczestniczyć w głosowaniu. Każdy, kto ma skończone 16 lat i mieszka, uczy się lub pracuje w stolicy, może głosować i zdecydować, które miasto powinno wesprzeć finansowo. Na każdą inicjatywę może być przeznaczone od 5 000 do 1 000 000 złotych. Najlepsze projekty są wybierane w głosowaniu internetowym, w którym mogą uczestniczyć mieszkańcy stolicy. W głosowaniu biorą udział osoby, które składają podania i zgłaszają inicjatywy, jak również osoby, które głosują na najlepsze projekty.

Kto może składać projekty do budżetu obywatelskiego?

Możliwość składania projektów do Budżetu Obywatelskiego Warszawy mają obywatele, inicjatywy obywatelskie i organizacje pozarządowe, które mają swoją siedzibę w Warszawie. Aby móc składać projekty, należy się zarejestrować na stronie internetowej www.budzet.waw.pl i dokonać weryfikacji swojej tożsamości. Następnie wypełnia się wniosek, w którym należy określić wysokość środków, jakie są potrzebne do realizacji danego projektu. Wniosek należy podpisać elektronicznie i załączyć pliki dokumentujące, które potwierdzają prawdziwość informacji zawartych w wniosku.

Ewaluacja projektów do budżetu obywatelskiego

Ewaluacja projektów do budżetu obywatelskiego w Warszawie jest jednym z ważnych etapów procesu. Przy wyborze projektów, budżetem dysponuje specjalna Komisja, która głosuje nad projektami. Każdy projekt musi spełniać szereg wymogów, w tym m.in. przynależność do jednego z zdefiniowanych tematów i spełnienie kryteriów formalnych. Projekty są oceniane pod kątem ich zgodności z celem budżetu obywatelskiego oraz wpływu na lokalną społeczność. Po zakończeniu ewaluacji Komisja sporządza listę projektów wraz z przyznanymi punktami, która zostaje poddana głosowaniu. Każdy mieszkaniec Warszawy może wziąć udział w głosowaniu i wybrać projekty, które uważa za najbardziej wartościowe.

Sprawdź, jak łatwo uczestniczyć w budżecie obywatelskim Warszawy i jakie korzyści możesz dzięki niemu uzyskać – kliknij w link: https://tustolica.pl/budzet-obywatelski/.